Menu Sluiten

Checklist benodigde informatie/documenten m.b.t. aangifte ib/pvv 2023

Persoonlijke gegevens

 • Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • Rekeningnummer
 • DigiD machtigingscode en dat van uw partner

Inkomsten

 • Jaaropgave(n) over 2023
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Afgekocht pensioen

Bankrekeningen

 • Jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
 • Jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • Jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen
 • Jaaroverzicht 2023 van uw kapitaalverzekeringen

Wonen

 • WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt ontvangen.
 • Jaaropgave van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt de volgende betalingsbewijzen nodig:

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
 • Betaalde partneralimentatie
 • Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten
 • Uitgave voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapte die:
  • meestal in een instelling verbleef
  • 21 jaar of ouder is

Overig

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens
 • Restschuld van een woning die u eerder hebt verkocht

Alleen als u deze hebt gehad:

 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
 • Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023

Voor zzp’ers is als extra een jaarrekening nodig.